Frisk och Sund HÄST

# Frisk och Sund HÄST 1

Naturlig behandling

Behandling som är naturlig innebär att det som har blivit fel i koppen, med fördel, kan återställas i dess egen ”verkstad”.  

Att hålla hästen frisk med hjälp av förebyggande åtgärder är optimalt. 

Tillgång till så naturliga födoämnen som möjligt 

Fysik aktivitet i alla former

Psykisk stimulans

Området naturlig behandling är ett stort ämne och i denna text beskrivs det mest elementära. 

Du som läser här är förmodligen redan intresserad av alternativ/naturlig behandling och kanske funderar på att behandla ditt eget djur och eller andras.

Om du ska behandla andras djur är det viktigt att du håller dej uppdaterad om aktuell lagstiftning OCH använder sunt förnuft.

Egen behandling bör inte fortgå under en längre tid om inte hästen blir bättre. Man brukar uppskatta en 14-dagas gräs. Detta gäller förstås vid enklare åkommor. 

Blir den märkbart bättre kan man fortsätta till full läkning. 

Kroppens egen läkningsförmåga

Kroppen är en produkt av smarta funktioner, från minsta lilla atom till det vi ser på ytan. 

Kroppen jobbar dygnet runt för att upprätthålla livsbejakande funktioner. Läka skador och stoppa farlig smitta. 

När vi sover reparerar kroppen de angrepp som uppstått under dagen. Hjärnan bearbetar intryck och allt vitaliseras. 

Ingen läkare/veterinär i världen vet mer än Naturen själv. 

Naturen har haft miljoner år på sig att skapa och förfina livsuppehållande funktioner i kroppen. 

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett förebyggande, holistiskt och individualiserat tillvägagångssätt, som syftar till att finna grundorsaken, stödja livskvaliteten och förebygga sjukdom. Varje patient är unik och varje kropp är ett holistiskt system.

Funktionsmedicin frågar hur och varför sjukdom uppstår och återställer hälsa genom att ta itu med orsakerna till sjukdomen för varje individ.